The Wall Street Journal sleduje, kedy sú čitatelia pripravení na odber

The Wall Street Journal posledné štyri roky buduje platobnú bránu paywall, ktorá sa prispôsobuje čitateľskému správaniu a rozhoduje, ku koľkým voľným článkov by mali čitatelia získať prístup. Paywall obsahuje algoritmus, ktorý meria aktivitu čitateľa v rámci 60 premenných, vrátane návštevnosti, aktuálnosti, hĺbky, obľúbených zariadení a preferovaných typov obsahu.

Čítajte na: http://www.thedrum.com/news/2018/05/17/behind-the-wall-street-journal-paywall-decides-when-readers-are-ready-subscribe