The Guardian redesignoval web aj tlač

Šéfredaktorka britského denníka The Guardian Katharine Viner predstavila zmeny, s ktorými prichádza denník vo svojej printovej aj online podobe. Podľa jej slov chceli „vytvoriť pekný dizajn, ktorý funguje na mobilných aplikáciách a zároveň aj v počítačovej verzii.“ Po novom denník vychádza aj v novom formáte, nazývanom na ostrovoch „tabloid“. Ten je viac charakteristický pre bulvárne médiá.

Čítajte na: https://www.theguardian.com/media/2018/jan/15/guardian-new-look-online-katharine-vine