The Financial Times spúšťa nástroj na sledovanie prečítaných článkov

Vydavateľ The Financial Times spustil nástroj Knowledge Builder, ktorý ma čitateľom poskytnúť prehľad o tom, koľko článkov k vybranej téme už prečítali. Nástroj sleduje články, ktoré už predplatiteľ prečítal a informuje o tom, aké množstvo informácií k danej téme už získal a navrhuje, ktoré ďalšie by si mohol prečítať.

Čítajte na: https://www.journalism.co.uk/news/financial-times-launches-new-tool-to-help-knowledge-hungry