Tempo rastu neziskových médií sa zvyšuje

Medzi rokmi 2010 a 2015 dostali neziskové média v USA charitatívne dary od donorov vo výške 1,8 miliardy amerických dolárov. Skoro polovicu z týchto darov získali verejnoprávne média (44%), medzi inými napríklad National Public Radio alebo Public Broadcasting Service. Celkovo viac zdrojov získali celonárodné média na úkor lokálnych.

Čítajte na: https://thewire.in/media/the-pace-of-non-profit-media-growth-is-picking-up