Televízni diváci sa najviac sťažovali na objektivitu spravodajstva

Celkovo 288 sťažností týkajúcich sa obsahu vysielania zaevidovala v roku 2017 Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu. Najviac z nich, 116, sa vzťahovalo na objektivitu a vyváženosť spravodajských a politicko-publicistických programov. Vyplýva to zo Správy o stave vysielania, ktorú v stredu (23.5.2018) 110 hlasmi odobrili poslanci NR SR.

Čítajte na: https://domov.sme.sk/c/20832656/staznosti-na-rtvs-rada-pre-vysielanie-a-retransmisiu-reklama-telenakup.html