Technológiu automatického generovania textu je nebezpečné zverejniť

Umelý inteligentný systém Al writer vytvorený na napodobnovanie prirodzeného ľudského jazyka nechcú jeho tvorcovia poskytnúť na verejné používanie. Majú obavy zo zneužitia technológie na vytváranie zavádzajúcich článkov a zosobnenia technológie v online prostredí.

Čítajte na: https://www.thedrum.com/news/2019/02/17/ai-text-writing-technology-too-dangerous-release-creators-claim