TASR plánuje viacero projektov spojených s výročiami v roku 2018

Rok 2018 bude v znamení 25 výročia vzniku Slovenskej republiky, storočnice vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, ďalej Mníchovského diktátu, Februárového prevratu či vpádu vojsk Varšavskej zmluvy. Témam sa TASR plánuje venovať spravodajsky aj publicisticky a svoju autorskú tvorbu plánuje dopĺňať zbierkou fotografických snímok.

Čítajte na: http://www.teraz.sk/slovensko/media-tasr-pripravuje-v-suvislosti-s-osm/299810-clanok.html