T-Systems, Daimler a DKV plánujú založenie spoločného podniku pre európske mýtne systémy

Spoločnosti T-Systems International GmbH, Daimler AG a DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG sa dohodli na spolupráci pri vývoji a plošnom zavádzaní elektronických mýtnych služieb (EETS – European Electronic Toll Services) v celej Európe. Spolupráca má prebiehať formou spoločného podniku, tzv. joint venture. Zámerom je vytvoriť obchodnú platformu  pre poskytovanie služieb EETS a pre vyúčtovanie mýta koncovým zákazníkom. Zamýšľanú spoluprácu musia schváliť kartelové úrady.

Technickým základom plánovaných služieb je palubná jednotka OBU (On-Board Unit), ktorú bude možné používať vo všetkých krajinách. To umožní realizovať vyúčtovanie mýta v celej Európe pomocou jediného zariadenia.

Uvedenie na trh je plánované na rok 2018 v týchto krajinách:

  • Belgicko
  • Nemecko
  • Francúzsko
  • Rakúsko
  • Poľsko

Cieľom je rozšíriť službu už pri jej uvedení na trh, alebo v najkratšom možnom čase aj do ďalších krajín:

  • Taliansko
  • Portugalsko
  • Španielsko
  • Maďarsko

Ponúkané služby s jednou palubnou jednotkou OBU majú zahŕňať všetky cesty, tunely a mosty, ktorých využívanie je v súčasnosti spojená s povinnosťou platiť mýtne poplatky, alebo sa na nich plánuje zavedenie mýta do budúcnosti.