Študenti žurnalistiky UK na návšteve redakcie amerických novín

Budúci novinári – študenti žurnalistiky UK – v rámci projektu Mladí ľudia vo svete alternatívnych faktov absolvovali v USA stretnutie s novinármi, s ktorými diskutovali o boji proti falošným správam. Projekt je príležitosťou poukázať novým spôsobom na šírenie takýchto správ. Projekt študentov žurnalistiky bude pokračovať na stredných školách formou diskusií, ako sa pred falošnými správami chrániť.

Čítajte na: https://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/studenti-