Striebro Mateja Beňuša „zacinkalo“ aj v médiách

Singlkanoista Matej Beňuš sa slovenským médiám po finále na OH priznal, že „cítil medailové zacinkanie už pri dojazde do cieľa“. Pozreli sme sa preto na to, ako jeho úspech „zacinkal“ v slovenských médiách. Sledovaným obdobím bol 8. až 10. august 2016.

Objem medializácie

Celkovo sme zaznamenali 253 príspevkov, pričom takmer polovicu z nich tvorilo agentúrne spravodajstvo. Mediálna hodnota sa vyšplhala na 469 531,- eur a jej najväčší podiel vyprodukovali príspevky z hlavných spravodajstiev celoštátnych televízií (2x RTVS, 2x TV JOJ, TV Markíza). Televízia a rozhlas téme venovali spolu takmer 21 minút.

Top médiá

Najviac príspevkov (42) pochádzalo zo Spravodajstva SITA nasledované internetovým portálom sme.sk (18).

Prominentnosť príspevkov

Téma si vybojovala miesto na titulných stranách denníkov Plus jeden deň, Pravda, SME a Šport, ako aj prvej reportáže v poradí v Rádiožurnále Rádia Slovensko a hlavných spravodajstvách TV JOJ a TV Markíza.

Benus

Témy

Tematicky sa na zisk striebornej medaily na olympijských hrách viazalo 64 % príspevkov.

Vyjadrenia predstaviteľov

Pozreli sme sa aj na vyjadrenia viacerých relevantných predstaviteľov. Najviac ich zaznamenal samotný Matej Beňuš (56, 22 % zo všetkých príspevkov).

Metodika:

AVE vychádza z aktuálnej ceny inzercie a zo skutočného rozsahu príspevkov. Pre každé médium sa sledujú jednotlivé premenné, ako sú pozícia článku (strana, na ktorej je článok zverejnený), prítomnosť obrázku či grafu v príspevku, umiestnenie kľúčovej informácie v titulku príspevku, rozsah informácie venovanej spoločnosti (značke) v rámci príspevku, hodnotenie spoločnosti (značky) v príspevku a jednotková cena reklamy v danom médiu (napr. na 1 cm² článku, 1 sec. v TV, rádiu).

Gross Rating Point je jednotka, ktorá zohľadňuje čítanosť printu, návštevnosť webov a výstupy peoplemetrov. Jeden GRP zodpovedá jednému percentu populácie SR staršej ako 14 rokov, teda skupine 47 000 čitateľov, ktorí sa mohli s publikovaným príspevkom zoznámiť. Čitateľ, ktorý mohol prečítať viac než jeden príspevok, je pritom započítaný opakovane.