Stratosféra vstúpi do ABC ČR

České vydavateľstvo Stratosféra sa rozhodlo vstúpiť  so všetkými svojimi titulmi do auditu predaného nákladu ABC ČR. S auditorskou spoločnosťou Ernst & Young má Stratosféra uzavretú zmluvu do konca roka. Niektoré tituly však chce dať do ABC ČR približne v septembri alebo októbri. Do konca roka tak pobežia dva audity.

Zdroj: mam.ihned.cz