Stovky ľudí okolo budovy Slovenského rozhlasu vytvorili živú reťaz

Cieľom bolo pripomenúť vedeniu verejnoprávneho média, že televízia i rozhlas patria ľuďom a nie jeho vedeniu. Na začiatku akcie bolo prítomných približne 200 ľudí. Podľa organizátorov celkový počet účastníkov dosiahol 500 zúčastnených.

Čítajte na: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/468400-stovky-ludi-okolo-budovy-slovenskeho-rozhlasu-vytvorili-zivu-retaz/