Stanovisko ČRo k plánovanej optimalizácii pracovných miest

ČRo vydal stanovisko, v ktorom chce uviesť na pravú mieru údaje obsiahnuté v otvorenom liste redaktorov, pretože podľa vedenia rozhlasu obsahuje veľa nepresností. V stanovisku ČRo uvádza, že v rozhlase dnes pracuje vyše 1 500 zamestnancov a prepustenie 120 z nich nijakým spôsobom neohrozí chod inštitúcie ani poskytovanie služieb poslucháčom. Cieľom opatrení je zefektívnenie práce a procesov a vytvorenie priestoru pre valorizáciu miezd zamestnancov.

Čítajte na: http://www.rozhlas.cz/informace/press/_zprava/stanovisko-vedeni-ceskeho-rozhlasu-k-planovane-optimalizaci-pracovnich-mist–1800962