Stanica hovoreného slova

Začiatkom tohto týždňa si Český rozhlas nechal na Úrade priemyslového vlastníctva registrovať dve ochranné známky: Český rozhlas Plus a Rádio Plus. Mohlo by ísť o prvé varianty názvu pripravovanej stanice hovoreného slova, ktorá by mala začať vysielať na začiatku roka 2013.

Zdroj: digizone.cz