Športové reťazce na sociálnych sieťach

Porovnali sme popularitu športových reťazcov na Slovensku na sociálnych sieťach. V infografike nájdete prehľad počtu zmienok o nich, ako aj slová, v spojení s ktorými boli spomenuté.

Metodika

Sledovali sme obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018. Za relevantné sme považovali zmienky s obsahom kľúčového slova, ktorým bol názov reťazca a do príspevkov sme zahrnuli aj relevantné reakcie užívateľov na posty s obsahom kľúčového slova. Sledovali sme vybrané športové siete na slovenskom trhu: Sportisimo, ExiSport, Intersport, Decathlon, SportsDirect a A3 Sport.