Spoluvydavateľom nemeckých Pressburger Zeitung sa stal Kurt Ebner

Kurt Ebner je známy tým, že posledných deväť rokov pôsobil ako zástupca generálneho riaditeľa poisťovne Kooperativa v Bratislave. Pôvodné noviny boli založené ešte v roku 1764 ako druhé najstaršie nemecky píšuce noviny v strednej Európe, dnes vychádzajú ako magazín v náklade 7000 výtlačkov a tiež elektronicky.

Čítajte na: https://www.teraz.sk/ekonomika/spoluvydavatelom-nemeckych-pressburger/353141-clanok.html