Sociálne médiá prekonali v USA tlačené noviny

Prvý krát v histórií zaznamenala americká agentúra Pew Research Center u dospelých Američanov, že získavajú viac informácií zo sociálnych sietí ako z tlačených novín. Napriek tomu, sú u nich sociálne médiá v úzadí v porovnaní s inými formami získavania informácií ako televízia, rozhlas alebo aj webovými stránkami novín.

Čítajte na:

Pew: Social media for the first time tops newspapers as a news source for US adults