Sociálne médiá prekonali v USA tlačené noviny

Prvý krát v histórií zaznamenala americká agentúra Pew Research Center u dospelých Američanov, že získavajú viac informácií zo sociálnych sietí ako z tlačených novín. Napriek tomu, sú u nich sociálne médiá v úzadí v porovnaní s inými formami získavania informácií ako televízia, rozhlas alebo aj webovými stránkami novín.

Čítajte na:

https://techcrunch.com/2018/12/10/pew-social-media-for-the-first-time-tops-newspapers-as-a-news-source-for-u-s-adults/?utm_medium=TCnewsletter