Snapchat je silno návykový a rodičia by ho mali zakázať

„Dnešné deti sa cítia pod stále väčším tlakom lajkov a zdieľaní a vnímajú ich ako istú formu sebahodnotenia a sebaurčenia,“ komentuje výsledky svojho prieskumu britská expertka na sociálne siete Anne Longfieldová. Podľa jej slov deti často už od útleho veku žijú viac online ako offline, čo pre mladú generáciu predstavuje veľké riziko, pred ktorým by rodičia nemali zatvárať oči.

Čítajte na: http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/snapchat-je-silne-navykovy-a-rodice-by-jej-meli-detem-zakazat