Sme zverejnilo video s Repčíkom napriek jeho zákazu

V utorok zverejnil portál sme.sk videorozhovor so šéfom SOZA Vladimírom Repčíkom o aktuálnej kauze vyberania poplatkov za ľudové pesničky, ktoré spievali deti.  Repčík bol počas rozhovoru zjavne nervózny, nevedel dať jasné odpovede na otázky redaktorky, s ktorou sa doťahoval o slovíčka. Približne po deviatich minútach Repčík povedal, že si nepraje byť natáčaný na video a nechce, aby bol rozhovor zverejnený. Napriek tomu, že bol dohodnutý a Sme štandardne robí k rozhovorom aj videozáznam.

Blog O médiách sa pýta, či Sme malo, alebo nemalo zverejniť videorozhovor. Miroslava Kernová oslovila viacero novinárov a aj samotného Repčíka. Píše tiež, že „Repčík síce nie je politik, ale má vysvetľovať kauzu o nakladaní s verejnými zdrojmi. Nebol to teda rozhovor o jeho súkromných aktivitách. Podľa Etického kódexu novinárov „novinár nie je povinný pristúpiť na požiadavku dodatočnej korekcie, nezverejnenia či neodvysielania informácie získanej v súlade s týmto kódexom zo strany respondenta, ktorý predtým so zverejnením súhlasil.“ Repčík to, že nechce, aby bolo video zverejnené, povedal až na konci, čo rieši aj uvedený článok kódexu.“

zdroj: omediach.blog.sme.sk