Slovinská vláda znížila koncesionárske poplatky

Slovinská vláda znížila koncesionársky poplatok domácností za využívanie verejnoprávneho rozhlasu a televízie, následkom čoho by malo prísť o prácu 300-400 zamestnancov RTV Slovenija. Vláda rozhodla o 10 % znížení mesačného poplatku na necelých 12 eur s platnosťou od budúceho roka. Ročné príjmy RTV Slovenija sa tým znížia o 12 miliónov eur. Vzhľadom na nedostatok významných športových udalostí v roku 2013 budú nižšie i príjmy z reklamy.

Zdroj: satelitnatv.sk