Slovenský ochranársky snem: Výzva na záchranu RTVS!

Radu RTVS vyzvalo 38 členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu, aby vykonala bezodkladné kroky v prospech verejnoprávnej RTVS. Vo svojom stanovisku žiadajú, aby Rada dohliadla na dodržiavanie princípov verejnoprávnosti, prijala systémové opatrenia v boji proti šíreniu dezinformácií a hoaxov a prehodnotila požiadavky 12 odchádzajúcich redaktorov.

Čítajte na: https://www.tyzden.sk/spolocnost/48757/slovensky-ochranarsky-snem-investigativa-v-rtvs-je-ohrozena/