Slovensko je málo odolné voči dezinformáciám

Zo štúdie Media Literacy Index 2018 (Index mediálnej gramotnosti 2018) vyplýva, že voči falošným správam a dezinformáciam sú najmenej odolné krajiny juhovýchodnej Európy. Slovensko sa umiestnilo hneď za nimi. Severné krajiny tradične obsadili popredné miesta vďaka kvalite školstva a vysokej úrovni slobody médií.

Čítajte na: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/471279-slovensko-je-malo-odolne-voci-dezinformaciam-ukazala-analyza/