Slovenskí europoslanci privítali odklad rokovaní o copyrighte

Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu neodsudzujú, že jeho plénum odmietlo zámer, aby vyjednávači zákonodarného zboru EÚ začali rokovať s členskými štátmi o konečnom znení legislatívy upravujúcej predpisy EÚ v oblasti autorského práva, známej aj ako smernica o copyrighte. Podľa nich návrh, ktorý pripravil Výbor Európskeho parlamentu pre právne záležitosti (JURI), obsahoval viacero kontroverzných ustanovení.

Čítajte na: https://www.teraz.sk/zahranicie/slovenski-europoslanci-privitali-odkla/335284-clanok.html