Slovenská produkčná kúpila Československú filmovú spoločnosť

Firma Slovenská produkčná kúpila Československú filmovú spoločnosť, do ktorej patria stanice CS film, CS mini, Horor film, WAR TV a Kinosvet a online videoportál Film poopular. Akvizícia je podmienená získaním súhlasu českej Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie (RRTV).

Čítajte na: https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/slovenska-joj-group-koupila-vlastnika-kanalu-cs-film-nebo-kinosvet-1356192