Skylink sa dozvedel o predbežnom opatrení súdu z internetových médií

Koncom minulého týždňa informovala česká televízia Prima, že uspela na súde v Prahe ohľadom neoprávneného šírenia jej programov, ktoré môžu prijímať zákazníci satelitného operátora Skylink na Slovensku. Súd podľa televízie vydal predbežné opatrenie, na základe ktorého má Skylink na slovenských dekódovacích kartách, zablokovať všetky televízne stanice TV Prima.

Čítajte na: https://www.satelitnatv.sk/2018/06/skylink-sa-dozvedel-o-predbeznom-opatreni-sudu-ohladom-stanic-tv-prima-z-internetovych-medii/