S. Smith o výročnej správe Reuters

„To, že podľa prieskumu britského Reuters Institute for the Study of Journalism Hlavnespravy.sk najdôveryhodnejšou mediálnou značkou, treba brať opatrne,“ hovorí Simon Smith z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe. Podľa neho je prekvapením, že v prieskume až 90% ľudí uviedlo informáciu o povedomí tejto značky, ale iba 6% odpovedalo, že ju sleduje. Tento rozdiel je natoľko veľký, až vyvoláva predpoklad, že si respondenti pomýlili značku s iným médiom alebo názvom relácie, ktorého označenie sa značne podobá na Hlavné správy.

Sledujte na: https://www.ta3.com/clanok/1130269/studio-ta3-s-smith-o-vyrocnej-sprave-reuters.html