Rysavá jalovica v rómčine priblíži Rómom klasiku a podporí ich jazyk

Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry Štátnej vedeckej knižnice v Prešove pokračuje v dramatizácii rozhlasových hier pre rómske etnikum. V poradí už štvrtým takto spracovaným dielom bude hra od Martina Kukučína Rysavá jalovica. Hra by mala byť hotová na jeseň a zahrať by si v nej mali mladí Rómovia.

Čítajte na: http://www.teraz.sk/kultura/rysava-jalovica-v-romcine/339044-clanok.html