RVR uložila pokutu Markíze aj TV JOJ

Pokutu vo výške 13 276 Eur udelila Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom stredajšom zasadnutí vysielateľovi Markíza-Slovakia za vysielanie programu Nikdy ťa neopustím na TV Doma. Titulky pre sluchovo postihnutých nezachytávali správne hovorený prejav. Pokuta 8 000 Eur bola udelená aj TV JOJ kvôli vulgárnym slovám použitým v programe Rodinné záležitosti.

Čítajte na: https://www.teraz.sk/kultura/media-rvr-udelila-pokuty-i-