Rumunský rozhlas a RTVS budú pokračovať v spolupráci

Stretnutie generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka s riaditeľom Rumunskej rozhlasovej vysielacej organizácie Georgica Severin v Bratislave potvrdilo záujem oboch inštitúcií pokračovať vo viac ako 20 ročnej spolupráci. Rumunská rozhlasová vysielacia organizácia pritom patrí k historicky prvým partnerom pôvodného Slovenského rozhlasu.

Čítajte na: http://www.teraz.sk/kultura/rumunsky-rozhlas-a-rtvs-budu-pokracovat-/307479-clanok.html