RTVS pozastavuje reláciu Reportéri, posilní reláciu Občan za dverami

Podľa vedenia RTVS sa v reportážach vyskytovalo mnoho faktografických chýb a nenáležitých uzáverov, čo generovalo stále vyšší počet oprávnených sťažností a žalôb zo strany dotknutých subjektov. Redaktori relácie Reportéri sa presunú do relácie Občan za dverami, ktorá sa tak obsahovo rozšíri o ďalšie reportáže.

Čítajte na: http://www.teraz.sk/slovensko/media-rtvs-pozastavuje-relaciu-reporteri/301707-clanok.html