RTVS použije deväťmiliónový dodatok najmä na modernizáciu vysielacích štúdií

Z deviatich miliónov eur z dodatku k zmluve so štátom použije RTVS 7,5 milióna eur na modernizáciu vysielacích a výrobných štúdií v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Zo zvyšnej sumy 1,5 milióna eur sa podporí vlastná výroba dramatických, dokumentárnych, publicistických a hudobných programov.

Čítajte na: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/472443-rtvs-pouzije-devatmilionovy-dodatok-najma-na-modernizaciu-vysielacich-studii/