RSF ostro kritizovali postup ukrajinskej vlády v prípade Babčenko

Reportéri bez hraníc (RSF) vyjadrili vo svojom vyhlásení úľavu nad tým, že ruský novinár Arkadij Babčenko žije. Zároveň však vyjadrili hlboké rozhorčenie nad postupom ukrajinských úradov a nad tým, že pre svoje ciele využili falošné informácie. „Bol takýto systém skutočne potrebný? Nemôže existovať dôvod na to, aby bola sfalšovaná smrť novinára,“ uviedol generáln sekretár RSF Christophe Deloire.

Čítajte na: https://rsf.org/en/news/nothing-justifies-faking-journalists-murder-kiev-rsf-says