Rozhlasová rozprávková hra RTVS zvíťazila na medzinárodnom festivale

Rozprávková hra RTVS Dobrý sluha, zlý pán, zvíťazila na medzinárodnom festivale rozhlasových hier pre deti a mládež Prix Ex Aequo. „Využitie zvuku, postáva a hudby robia príbeh vtipným a podmanivým a nabádajú poslucháča, aby sa stal jeho súčasťou“, zaznelo v hodnotení poroty. Na 12. ročníku sa na pôde Slovenského rozhlasu predstavilo celkovo 17 krajín.

Čítajte na: https://www.satcentrum.com/clanky/26625/rozhlasova-rozpravkova-hra-rtvs-dobry-