Rozhlas zohral počas augustových udalostí v roku 1968 dôležitú úlohu

Historik Stanislav Sýkora v spomínaní na augustové udalosti z roku 1968 vyzdvihol úlohu rozhlasu „ako najvýznamnejšieho masmédia tej doby“. Ilegálnym vysielaním totiž rozhlas informoval občanov o dianí v krajine a túto úlohu plnil až do rozvoja televízie.

Čítajte na: http://www.teraz.sk/slovensko/rozhlas-zohral-pocas-augustovych-udalo/344115-clanok.html