Rezníka pozvú na výbor pre kultúru a médiá. Riadny či mimoriadny?

Členka výboru NR SR pre kultúru a médiá Viera Dubačová je šokovaná prepúšťaním v RTVS. Na najbližšom zasadnutí výboru navrhne, aby bol zvolaný mimoriadný výbor a aby verejne vypočuli generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka. Poslankyňa sa domnieva, že takéto kroky musia byť odôvodnené a motivované jedine snahou o zlepšenie kvality.

Čítajte na: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/467792-pre-situaciu-v-rtvs-chce-poslankyna-viera-dubacova-zvolat-mimoriadny-vybor-pre-kulturu-a-media/