Reportéri bez hraníc bojujú proti falošným správam

Reportéri bez hraníc si pripomemunuli Svetový deň slobody tlače nápadnou kampaňou proti tzv. „fake news“. Televízny spot nazývaný „FightFakeNews“ od BETC Paris približuje divákovi, aké škody spôsobujú falšované priemyselné alebo farmaceutické výrobky, a preto ani falošné správy nie sú iné.

Čítajte na: http://www.thedrum.com/news/2018/05/03/reporters-without-borders-ad-fights-fake-news-world-press-freedom-day