Reklamy bojujúce za slobodu prejavu

Dnes si pripomíname Svetový deň slobody tlače (vyhlásený v roku 1993 Valným zhromaždením OSN s podporou Svetovej asociácie novín a Výboru pre slobodu slobodu tlače vo svete). Vo svete je sloboda tlače horúcou témou. Dlhodobo sa ňou zaoberajú organizácie ako napr. Amnesty International alebo Reporters without Borders. Ich hlavným cieľom je ochrana slobody prejavu a slobodného prístupu k informáciám. Za zmienku stojí reklamná kampaň z roku 2003, ktorá vznikla v spolupráci Reporters Without Borders s parížskou pobočkou reklamnej agentúry Saatchi&Saatchi. Základom boli tri vizuály, na ktorých boli znázornení traja „zavraždení“ novinári (Christine Ockrent, Emmanuel Chain, Guillaume Durand). Slogan znel: „Začnite bojovať za slobodu tlače predtým, než o ňu prídete“. Amnesty International v spolupráci s belgickou agentúrou Air minulý rok spustila kampaň so sloganom: „Sloboda prejavu potrebuje váš plameň“. Kampaň upozorňovala na skutočnosť, že polovica zemí toto základné ľudské právo nerešpektuje.

zdroj: mediaguru.cz