Reklama v televízii je stále in, internetová inzercia ju nenahradila

Celkové investície do reklamy v dobe ekonomickej konjunktúry rastú, a to vo všetkých mediálnych formátoch – v televízii, rádiu, na internete. Podľa ročenky Asociácie komunikačných agentúr dosiahli televízne spoločnosti v oblasti reklamy tržby 48 mld. Kč. Nepotvrdil sa tak očakávaný predpoklad, že rozvoj internetu spôsobí, najmä u mladšej generácie, nižšiu sledovanosť klasickej televízie, a tým aj nižší záujem zadávateľov o televíznu reklamu.

Čítajte na: https://archiv.ihned.cz/c1-66171170-reklama-v-televizi-je-stale-in-internetova-reklama-je-nenahradila-prumerny-cech-totiz-u-obrazovky-stravi-3-5-hodiny-denne