Regulátor upozorňuje na slabú diverzitu v britskom rozhlase

Prieskum britského regulátora komunikácie, Ofcom, ostrovného ekvivalentu tuzemskej Rady pre vysielanie a retransmisiu, poukazuje na výrazne slabé zastúpenie žien, etnických minorít a postihnutých ľudí na pracovných pozíciách v šestnástich rádiách v krajine. Medzi nimi sú uvádzané napríklad BBC, Global alebo Bauer. Zároveň správa upozorňuje, že veľa spoločností nezbiera dostatočne presné dáta ohľadom svojich zamestnancov.

Čítajte na: https://www.journalism.co.uk/news/ofcom-research-reveals-lack-of-diversity-in-uk-radio/s2/a723485/