Rastie podpora dohovoru OSN o ochrane novinárov

Medzinárodná federácia novinárov sa včera stretla so so zástupcami krajín z celého sveta, aby zaviedli opatrenia bojujúce proti beztrestnosti útokov na novinárov, prostredníctvom nového dohovoru OSN venovaného ochrane profesionálov v oblasti médií. Tento rok boli každý týždeň zabití v priemere 2 novinári a miera odsúdenia vinníkov je takmer nulová.

Čítajte na: http://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/safety/article/support-grows-for-un-convention-on-protection-of-journalists.html