Rádio Slovensko pripravuje pilotné časti rozhlasových zábavníkov

RTVS plánuje obohatiť nedeľné dopoludnie Rádia Slovensko o ďalšie zábavné relácie, a preto dala priestor tvorcom so zaujímavými nápadmi. Cez Centrálny register námetov sa prihlásilo 15 autorov so svojimi projektmi, z ktorých tri sa dostali do finálneho výberu a z nich sa vyrobia pilotné časti.

Čítajte na: https://www.rtvs.org/aktualne-oznamy-tlacove-spravy-pr/160697_radio-slovensko-pripravuje-pilotne-casti-novych-zabavnikov