Rádio Slovensko a jeho počúvanosť

Z posledných výsledkov národného prieskumu spotreby, médií a životného štýlu MML – TGI spoločnosti Median SK (monitorované obdobie: 4Q 2011 a 1Q 2012) vyplýva, že informačné Rádio Slovensko je najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku, a to v časoch: ráno (od 7:00 do 9:00 hod.), obed (od 11.00 do 14.00 hod.), večer (od 23:00 do 24:00 hod.) a cez víkendy. V sledovanom období dosiahlo trhový podiel 20,4 %. Podľa prieskumu je Rádio Slovensko druhou najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku.

Zdroj: medialne.sk