Rádio Devín pripravilo k 100. výročiu ČSR sériu verejných podujatí

Rádio Devín pripravilo pri príležitosti osláv 100. výročia vzniku Československa sériu špeciálnych verejných podujatí pod názvom Československé dni v Rádiu Devín. Prvé z nich začína v nedeľu 14. októbra v Štátnej filharmónii v Košiciach.