Rádiá One a One Retro prišli o frekvencie na Liptove

Vysielateľom frekvencie odňala Rada pre vysielanie a retransmisiu na včerajšom zasadnutí. Dôvodom odňatia frekvencií bolo v oboch prípadoch ich nevyužívanie, a to v dňoch 14.5., 7.6. a 24.7.2018. Rada pristúpila k najtvrdšej sankcii podľa § 68 ods. 7 písm. a) Zákona o vysielaní a retransmisii. Obe frekvencie svojím signálom pokrývali Liptovský Mikuláš a okolie z vysielača Háje. Rádio One tu bude musieť definitívne stíchnuť na frekvencii 107,8 MHz a Rádio One Retro na frekvencii 95,9 MHz.

Čítajte na: https://www.radia.sk/spravy/3942_radia-one-a-one-retro-prisli-o-frekvencie-na-liptove