Rada pre vysielanie kritizuje Novu

Rada pre vysielanie, na základe analýz za obdobie od 1. januára do 20. februára 2012, kritizuje najsledovanejšiu českú televíziu TV Novu za stereotypné a negatívne zobrazovanie Rómov v spravodajstve. Rada pre vysielanie v utorok prehlásila: „Zpravodajství televize Nova, bez zájmu o skutečný stav věci, přesně kopírovala předsudky většinové společnosti, nerozlišovala mezi jednotlivými skupinami Romů, natož mezi jednotlivci, nezabývala se otázkou obtížnosti určení etnického původu. Tím posílila negativní předsudečně stereotypní vnímání romské menšiny, což může podporovat a vyvolávat xenofobní a dokonce rasistické nálady ve společnosti.“ Josef Koukolíček (PR manažér TV Nova) sa však ohradil: „Ochrana práv menšin a minorit totiž patří, a vždy patřila, mezi jeden ze základních principů a pilířů fungování zpravodajství televize Nova.“

Zdroj: mediar.cz