Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila Markíze pokutu 1000 eur

Pokutu vo výške 1000 eur udelila rada televízii v súvislosti s tým, že nedodala RVR na jej požiadanie súvislý záznam vysielania programu Tango a Cash, ktorý odvysielala prostredníctvom programovej služby Dajto koncom marca 2018. Upozornenie na porušenie zákona dostalo Radio One, ktoré malo využívať frekvenciu 89,7 MHz Zvolen na iné účely ako na tie, na ktoré mu bola pridelená.

Čítajte na: https://www.aktuality.sk/clanok/631283/rada-pre-vysielanie-a-retransmisiu-udelila-markize-pokutu-1000-eur/