Rada hodnotila výsledky RTVS uplynulého roka

Rada RTVS prerokovala správu o činnosti RTVS za druhý polrok 2017, vrátane správy o hospodárení a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu. Z materiálu vyplýva, že televízna Jednotka odvysielala 4 436 hodín, Dvojka 3 921 hodín. Z výsledkov prieskumu sledovanosti považujú diváci spravodajstvo RTVS za najobjektívnejšie, sledovanosť Jednotky kontinuálne rastie.

Čítajte na: https://www.dobrenoviny.sk/c/124879/media-rada-hodnotila-vysledky-rtvs-uplynuleho-roka