QR kódy a ich používanie

Kódy s rýchlou odozvou – aj to sú QR, teda quick-response kódy. Prvé sa začali objavovať v polovici 90-tych rokov v Japonsku, no až v poslednom čase sa vďaka smartfónom rozšírili masovo. Otázkou ale zostáva, kedy je ich použitie bezmyšlienkovité a bezcieľne. Keďže vďaka voľnej licencii sú dostupné pre každého a ich vygenerovanie trvá necelú minútu.  Digitálni stratégovia agentúrnej siete Proximity Worldwide zaregistrovali rastúci trend vo využívaní kódov a nedávno vydali white paper, v ktorom predstavujú práve rôzne prístupy pri využívaní kódov v marketingovej komunikácii. Skúste sa začítať do tých najlepších.

zdroj: strategie.e15.cz