Punč porazil víno, cigánska lokše i klobásu

Trvanie: 23.11.2012 – 23.12.2012

Tohtoročné bratislavské staromestské Vianočné trhy začali netradičným rozsvietením vianočného stromčeka – za pomoci šliapania na stacionárnych bicykloch. Redakciu Medan.sk to zaujalo natoľko, že sme sa rozhodli zmapovať ich medializáciu. Zvoli sme monitorované obdobie od 19.11.2012 – do 14.12.2012.

Chceli sme zistiť: v ktorých dňoch bola medializácia bratislavských staromestských Vianočných trhov najvyššia, a s akými udalosťami sa spájala; aká skupina médií mala najvyšší podiel na ich medializácii; ktoré média o trhoch informovali najviac; a s akými vybranými atribútmi ich média spájali najviac.

Celkovo sme o bratislavských staromestských Vianočných trhoch zaznamenali 101 relevantných príspevkov. Najvyššia medializácia trhov bola zaznamenaná v deň ich oficiálneho otvorenia, t.j. 23.11. (15 príspevkov), následne až 6.12.2012 (10 príspevkov), t.j. na deň Sv. Mikuláša, kedy na Vianočných trhoch vystupovali spevácke zbory z rôznych kútov sveta, a preoblečený primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik spolu so starostkou Starého Mesta Tatianou Rosovou, Mikulášom, čertom a anjelom rozdávali návštevníkom sladké darčeky.

Najvyšší podiel na medializácii trhov mali internetové servery (37 príspevkov). Nasledovali celoštátne denníky (27) a napokon agentúrne spravodajstvo (12).

Tasr, ktorý je určený prevažne novinárskej obci, priniesol najviac príspevkov o trhoch, t.j. 12. Informoval prevažne o aktuálnom programe. Na druhom mieste sa umiestnil Nový Čas (10 príspevkov), ktorý porovnával ceny jedla na jednotlivých vianočných trhoch. Cas.sk, ktorý skončil na treťom mieste (9 príspevkov) informoval napr. o Miss vianočných trhov 2012.

Bratislavské staromestské Vianočné trhy boli najčastejšie medializované so slovom stánok, a to v 66 príspevkoch. Vyrovnanú medializáciu sme evidovali v spojitosti so stromčekom, darčekom a atmosférou (po 38 príspevkov). Čo nás prekvapilo, bol fakt, že punč porazil víno, cigánska lokše, ba dokonca i klobásu. Čo nás naopak potešilo: negatívne atribúty ako odpadky, stres a smrad pripadli na posledné miesta v rebríčku. Môžeme teda konštatovať, že Vianočné trhy v Starom Meste média vo vyššej miere spájajú naozaj s pozitívnymi atribútmi, teda s tým, čo vytvára ich samotnú podstatu.

Čo sme sledovali:

Relevantnými boli len zmienky o bratislavských staromestských Vianočných trhoch, konajúcich sa na Hviezdoslavovom, Hlavnom, Františkánskom námestí (t.j. nie trhy jednotlivých mestských častí, či trhy v Inchebe) ako i o bratislavských trhoch všeobecne. V prípade skupiny médií TV a rozhlas sme sledovali len spravodajstvo.