Púchovská televízia vysielala protizákonne

Púchovská televízia po dvadsiatich rokoch fungovania čelí právnym hrozbám. Chyba konateľa spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o. spôsobila, že firma prišla o licenciu na televízne vysielanie. Aj keď vysielanie Púchovskej televízie malo byť podľa Rady pre vysielanie a retransmisiu pozastavené, televízia vysiela naďalej.

Čítajte na: https://www.puchov.in/puchovska-televizia-vysiela-protizakonne-anton-skolek-opat-oklamal-poslancov/